maandag 20 februari 2012

Authenticiteit en coachen.

Afgelopen december heb ik met drie studenten van de Universiteit van Nijmegen een gesprek gevoerd over authenticiteit en coachen.
Een boeiend onderwerp,ik was onder de indruk van de manier waarop deze jonge mensen zich hadden voorbereid en verdiept in het onderwerp.Ook hun enthousiasme raakte mij.

Hier hun verslag :

Op een zonnige dinsdagochtend gingen wij naar de Baak in Driebergen. Wij - Salim Theussen, Maaike Marissink en Sofie Roos - hebben een gesprek met Sacha Kluvers gehad over coaching.

Sacha is coach en trainer bij de Baak in Driebergen. Ze is al ruim 30 jaar werkzaam als coach. De Baak is een instituut voor coaching en trainingen op het gebied van leiderschap en ondernemerschap.

Het interview vond plaats in het hoofdgebouw van de Baak. We hebben het gesprek opgenomen met een camera.-          Fysieke Intelligentie

Waarnemen wat er in het veld gebeurt is belangrijk als coach. De ruimte waarin de coach en coachee zich bevinden noemt Sacha 'het veld'.

Als coach ziet Sacha het als haar verantwoordelijkheid om in het hier en nu waar te nemen en te benoemen wat er in dat veld gebeurt. Waarnemen en jezelf echt goed kennen (zowel fysiek als cognitief als emotioneel) is daarin essentieel.

Vanuit meditatie heeft ze ervaren meer contact te kunnen maken met zichzelf en te kunnen waarnemen zonder oordeel. Als coach heb je een bepaalde verantwoordelijkheid om hier discipline in te hebben en bewust te worden van je lichaam.

Pauzes en werktijden kun je bij de Baak zelf indelen en  je hebt je eigen verantwoordelijkheid als werknemer.-          Emotionele Intelligentie

Als coach heb je een eigen verantwoordelijkheid om met je eigen proces bezig te zijn en bewust te zijn van jezelf. Je eigen bewustzijn is het instrument dat je inzet tijdens het coachen van je cliënt. 

Sacha leert van iedere cliënt en ziet zichzelf als gids voor de cliënt in het ontdekken van zichzelf. Zij vindt het belangrijk dat de relatie gelijkwaardig is, en Sacha gaat uit van het principe dat de cliënt het beste weet wat goed is voor hem of haar. Dat maakt het voor haar zo bijzonder om coach te zijn.

Sacha ziet de relatie tussen haarzelf en de cliënt als een veld. Deze term komt uit de Gestalt-psychologie.

In ‘het veld’ gaat over het gebied dat tussen twee mensen ligt. Als coach is het belangrijk om je hier bewust van te zijn.

Sacha stemt af op zichzelf en op de cliënt vanuit twee bewegingen. De eerste is verticaal. Wat neemt ze waar in haar lichaam en wat voor betekenis heeft dat.

Daarnaast is er ook een horizontale beweging waarbij ze echt contact maakt met de ander vanuit de verticale verbinding met zichzelf.

Naar aanleiding van onze hoofdvraag ( Vanuit ons onderzoek hebben wij een hoofdvraag geformuleerd: ‘Hoe kun je zoveel mogelijk van je authenticiteit meenemen in je rol als coach?’) vragen wij Sacha wat haar mening is over rol en authenticiteit als coach.

Ze gelooft stellig dat het nodig is om als coach authentiek te zijn, wil je werkelijk contact  kunnen maken met je cliënt. De werkelijke essentie van coaching ligt volgens Sacha bij het maken van contact en dat kun je niet vanuit een rol doen. Ieder mens wil graag contact en wil gezien worden als wie die werkelijk is.

Vanuit een rol kun je geen authentieke voorbeeldfunctie zijn en verbinding maken vanuit wie je zelf bent en kun je ook niet op een dieper niveau de ander kennen en horen.

Als coach maakt ze constant een afweging in wat ze waarneemt en in hoeverre ze die signalen en informatie overbrengt aan de cliënt. De vraag is steeds in hoeverre het dienstbaar is aan de relatie met de cliënt en de hulpvraag.

Conflicten met grenzen ziet Sacha ook als signalen en informatie die horen in het veld.  Ze maakt dit bespreekbaar en benadert het in het hier en nu als thema met de cliënt. Alles wat zich aandient is hierin belangrijk voor een coach om te herkennen en eventueel te benoemen.

De grens van de coach is hierin belangrijk om te signaleren welke thema’s bij de cliënt van betekenis zijn.  Als coach ga je deze betekenis en thema’s onderzoeken.-          Cognitieve Intelligentie

Sacha geeft op de Baak stiltedagen. Ze ziet stilte als een belangrijke bron van eigen creativiteit en ze denkt dat we stilte nodig hebben om onze eigen innerlijke bron meer aan te kunnen boren.

Haar kijk op mensen heeft een spirituele component. De mens heeft een persoonlijkheid en is veel meer dan een persoonlijkheid. Ze gaat uit van twee dimensies die sterk met elkaar verbonden zijn (bifocale benadering).

Vergelijk het met een rivier. Het water is wat je ziet van iemand, bijvoorbeeld het gedrag of hoe iemand zich uitdrukt. De rivierbedding is wat daaronder ligt en wat je de ziel of de diepere kern zou kunnen noemen.  

In coaching komen mensen vaak met een vraagstuk rond bijvoorbeeld hun gedrag (rivier), maar waar het eigenlijk vaak op neer komt is dat mensen de verbinding niet meer hebben met hun diepere kern of ziel (de rivierbedding). Daar zit de potentie en creativiteit van de mens.

In deze veranderlijke wereld zijn veel mensen de verbinding verloren met hun diepere kern. Binnen coaching richt Sacha zich op het terugvinden van de verbinding waardoor mensen hun eigen oplossingen vinden en dingen meer als vanzelf gaan.

In coaching gaat het om bewustwording, contact maken met een diepere kern.

Coach-zijn kun je absoluut leren, volgens Sacha. Je moet je richten op echt contact maken met jezelf en de ander. Je moet heel erg bereid zijn om met je eigen proces bezig te zijn. Liefde en nieuwsgierigheid naar mensen is hierin belangrijk.

Sacha is van mening dat het ethisch verantwoord is om geld te vragen voor coaching. Het vragen van een tarief geeft een helder kader voor de relatie die je aangeeft. Als coach lever je een dienst en dat komt terug in geld en je draagt als coach een bepaalde verantwoordelijkheid.

Er is een verschil tussen wat ze doet als coach met een cliënt en wanneer ze met vrienden praat.

Coachen leer je door heel veel te doen en je jezelf te blijven ontwikkelen. Je moet er heel veel aandacht en energie in steken om je ambacht te creëren. 

 

-          Omgevingsintelligentie

Kunst is een belangrijke inspiratiebron voor Sacha in coaching. Ze gebruikt verschillende kunstuitingsvormen die haar stimuleren om 'out of the box' te denken. Bijvoorbeeld poëzie.

Op de vraag wie ze het liefst een keer zou coachen antwoord Sacha ‘President Obama’. Ze is een enorme fan en zou hem steun willen geven bij deze ontzettend zware taak die hij heeft als president van Amerika.

Femke Halsema zou ze ook wel een keer willen coachen omdat ze dat een geweldig mens vindt.

Vanuit liefde en bewondering voor deze personen zou ze deze mensen willen coachen.

De omgeving en het contact met de natuur vind Sacha heel belangrijk. Ze wordt sterk beïnvloed door de omgeving waarin ze werkt en ze is heel dankbaar voor de mooie omgeving waarin de Baak staat en waar ze iedere dag van mag genieten.

Het is haar visie op leren dat de omgeving heel belangrijk is, ook voor haar als werknemer bij de Baak. Ze werkt vanuit een holistische aanpak (Het geheel is meer dan de som der delen).Conclusie

Wij herkenden veel in het verhaal van Sacha vanuit de minor (Creatieve Intelligentie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en waren hier heel verrast over. Wij zagen bij Sacha authenticiteit en veel vakkennis. Ze is zich bewust van haar authenticiteit in haar werk als coach. Ze werkt vanuit een holistische visie en zoekt binnen coaching naar de existentiële laag met haar cliënten.

Sacha gebruikt haar lichaam in het waarnemen van signalen en informatie die ze kan inzetten binnen coaching.

De omgeving is voor haar heel belangrijk en ze is zich ook bewust welke invloed de omgeving op haar heeft en op haar cliënten. Ook is ze hier dagelijks dankbaar voor.

Als coach besteedt Sacha veel aandacht aan het blijven ontwikkelen van zichzelf als mens en coach. Ze ziet dit als een constant proces en is zich bewust van aandeel in het veld en hoe hier mee om te gaan.

Op het gebied van emoties is Sacha van mening dat contact en verbinding maken essentieel zijn binnen coaching. Dit geeft aan hoeveel aandacht er wordt besteed aan de eigen emoties en de emoties van de ander. Het is belangrijk je eigen emoties goed te kennen om te kunnen herkennen bij de ander. Wij concluderen dat Sacha creatief intelligent werkt omdat alle intelligenties aanwezig zijn en er wordt gestreefd naar optimale wisselwerking en balans om zo ‘flow’ te laten ontstaan.

Om terug te komen op onze hoofdvraag concluderen wij dat Sacha absoluut werkt vanuit haar eigen authenticiteit en zich geen rol aanneemt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten